Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chặng Đàng Thánh Giá hay chặng đường Chúa Giêsu chịu khổ nạn, là cao điểm trong công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Từng chặng đường Chúa đi qua, từng vết thương Người phải chịu, với ngần ấy yêu thương, Người ôm trọn tất cả những khổ đau, hầu cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi.

Chặng Đàng Thánh Giá

Chặng Đàng Thánh Giá, CĐTGP01

5.500.000 

Chặng Đàng Thánh Giá

Chặng Đàng Thánh Giá, CĐTGP02

5.500.000