Trang video đăng các khoảnh khắc điêu khắc Công Giáo

Nhận điêu khắc theo yêu cầu : 0931450314

Ra phôi Thánh Gia và Thánh Giuse

Gọt thân hoàn thiện tượng Đức Mẹ 

Khâu sơn tượng hoàn thiện

Khoảnh khắc Cha làm phép xưởng

Điêu khắc tượng dung nhan Chúa

Tượng Lòng Thương Xót Chúa