Tag Archives: Chúa Thánh Thần hiện xuống và Lễ Ngũ Tuần

Chúa Thăng Thiên, Chúa Thánh Thần hiện xuống và Lễ Ngũ Tuần

Sự thăng thiên của Chúa Giêsu là một trong những sự kiện quan trọng nhất [...]