Tag Archives: Vị Thánh đầu tiên của Châu Mỹ

Thánh Rosa Lima, vị Thánh đầu tiên của Châu Mỹ

Chúng ta tự hỏi: Một cuộc sống quá đề cao vật chất có chỗ cho [...]