Tag Archives: Tiến sĩ thiên thần

Thánh Tôma Aquinô, suối nguồn trí tuệ

Ngày 28 tháng 1 là ngày lễ của người được cho là trí tuệ vĩ [...]