Tag Archives: Thánh Cecilia

Thánh Cecilia, quan thầy các nhạc sĩ Kitô Giáo

Từ thời trung cổ Thánh Cecilia được tôn kính như bổn mạng của các giới [...]