Tag Archives: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ

Lễ nến trong đạo Công Giáo là gì?

Nghi thức hiến dâng con trai đầu lòng có ý nghĩa nhắc nhớ cho dân [...]