Tag Archives: Tại sao linh mục được gọi là Cha?

Tại sao người Công Giáo gọi linh mục là Cha?

Linh mục không bao giờ kết hôn hoặc có con, không ai kỷ niệm ngày [...]