Tuần Cửu Nhật Tôn sùng Thánh Nhan Chúa

Tuần Cửu Nhật Tôn sùng Thánh Nhan Chúa

Thánh Nhan Chúa Giêsu là một việc sùng kính Kitô giáo tập trung vào sự đau khổ và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô được phản ánh trên khuôn mặt của Ngài. Đó là một lời nhắc nhở rằng Chúa Giêsu không chỉ là Đấng Cứu Độ của chúng ta mà còn là người bạn và người đồng hành của chúng ta, Đấng chia sẻ niềm vui nỗi buồn của chúng ta.

Lịch sử tôn sùng Thánh Nhan Chúa

Tuần Cửu Nhật Tôn sùng Thánh Nhan Chúa

Lòng sùng kính dành cho Thánh Nhan Chúa Giêsu: Một cách thức đặc biệt để tôn vinh Thiên Chúa và đền tội cho những báng bổ mà Ngài đã phải chịu đựng qua nhiều thế kỷ kể từ Cuộc Thương Khó trên Núi Golgotha

Lòng sùng kính dành cho Thánh Nhan Chúa Giêsu là một hình thức sùng kính được bắt đầu bởi một nữ tu Carmelit tên là Nữ tu Marie de St. Pierre ở Pháp vào năm 1844. Theo lời kể của nữ tu, Chúa Giêsu đã tiết lộ lòng sùng kính này cho cô tại Núi Carmel. Nữ tu Marie de St. Pierre cho biết Chúa Giêsu muốn lòng sùng kính này được truyền bá khắp thế giới với mục đích đền tội cho những tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa.

Nữ tu giải thích rằng vào ngày 25 tháng 8 năm 1843, Chúa Giêsu đã nói với cô rằng: “Nữ tu Marie de St. Pierre, Danh Ta bị báng bổ khắp mọi nơi. Ngay cả trẻ em cũng báng bổ.” Và Ngài cho tôi hiểu rằng tội lỗi khủng khiếp này, hơn bất cứ tội nào khác, đều làm tổn thương sâu sắc đến Thánh Tâm của Ngài. nhờ lời báng bổ, kẻ tội đồ nguyền rủa Ngài ngay trước mặt Ngài, tấn công Ngài một cách công khai, hủy bỏ sự cứu chuộc và tuyên bố sự lên án và phán xét của chính mình.

Báng bổ là một mũi tên độc luôn làm tổn thương Thánh Tâm của Ngài. Ngài nói với tôi rằng Ngài muốn trao cho tôi một Mũi Tên Vàng để làm tổn thương Thánh Tâm của Ngài một cách thú vị và chữa lành những vết thương này do sự độc ác của tội nhân gây ra.” Chúa Giêsu đã truyền cho Nữ tu một lời cầu nguyện được gọi là Mũi Tên Vàng để làm phương tiện sùng kính và đền tội.

Mũi Tên Vàng

Lạy Chúa Giêsu đáng kính, con xin dâng lên Ngài Mũi Tên Vàng của Lòng Thương Xót của Ngài, để đền tội cho tất cả những lần Ngài bị báng bổ. Con cầu xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của chúng con và ban cho chúng con ân sủng để không bao giờ phạm tội nữa. Con xin dâng lên Ngài lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu của chúng con. Con xin dâng lên Ngài tất cả những gì chúng con có và tất cả những gì chúng con là. Lạy Chúa Giêsu, con xin thương xót chúng con.

Lời nguyện xin đền tội

Lạy Chúa Giêsu, con xin đền tội cho tất cả những báng bổ mà Ngài đã phải chịu đựng. Con xin lỗi vì những lời nói và hành động của chúng con đã xúc phạm đến Ngài. Con xin lỗi vì chúng con đã quên Ngài và quay lưng lại với Ngài. Con xin lỗi vì chúng con đã không yêu mến Ngài như Ngài đáng được yêu mến. Con xin Ngài tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con ân sủng để trở nên thánh thiện hơn. Con xin dâng lên Ngài tất cả những gì chúng con có và tất cả những gì chúng con là. Lạy Chúa Giêsu, con xin thương xót chúng con.

Tuần cửu nhật cầu nguyện với Thánh Nhan Chúa

Tuần Cửu Nhật Tôn sùng Thánh Nhan Chúa

Ngày 1

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thánh Vịnh 51, 3-4

Lạy Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân từ của Ngài, lấy lòng dịu dàng lớn lao của Ngài mà xóa bỏ các lỗi lầm của con: Xin rửa sạch con khỏi tội lỗi của con, xin thanh tẩy con khỏi tội lỗi của con.

Lạy Thánh Nhan Chúa Giêsu, xin hãy nhìn chúng con với lòng dịu dàng, những kẻ tội lỗi. Ngài là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Xin giữ cho chúng con thanh khiết tâm hồn, để chúng con luôn được nhìn thấy Ngài. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con; Lạy Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Cầu nguyện với Chúa Cha toàn năng:

Lạy Cha Toàn Năng, xin hãy đến cùng chúng con trong lòng chúng con, và hãy tràn ngập chúng con với tình yêu thương của Ngài để từ bỏ tất cả những ham muốn xấu xa, chúng con có thể ôm lấy Ngài, Đấng duy nhất là thiện hảo của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết Ngài là ai đối với chúng con. Hãy nói với tâm hồn chúng con rằng, Ta là sự cứu rỗi của các ngươi, hãy nói để chúng con có thể nghe được.

Lòng chúng con đang ở trước mặt Ngài; hãy mở tai chúng con; để chúng con hối hả theo tiếng nói của Ngài. Xin đừng che giấu Thánh Nhan của Ngài khỏi chúng con, chúng con cầu van Ngài, lạy Chúa. Xin mở rộng lòng chúng con để Ngài có thể vào trong. Hãy sửa chữa những dinh thự đổ nát, để Ngài có thể ngự trị trong đó. Lạy Cha Chí Thánh, xin nghe chúng con, vì lợi ích của Con duy nhất của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và trị vì với Ngài và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 2

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51, 5-6

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.

Lạy Thánh Nhan Chúa Giêsu, chúng con thật lòng hối hận vì đã làm tổn thương Ngài rất nhiều bằng cách liên tục làm điều sai trái; và cho tất cả những việc tốt lành mà chúng con đã không làm. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giuse, xin cầu bầu cho chúng con; giúp chúng con an ủi Thánh Nhan Chúa Giêsu. Xin cầu nguyện để chúng con có thể chia sẻ tình yêu thương to lớn mà Ngài dành cho nhau và cho Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, Ngài đã tràn ngập lòng Đức Mẹ Maria bằng ân sủng, Ngài đã biến đổi trái tim của các tông đồ một cách kỳ diệu. Ngài đã ban tặng cho tất cả các vị tử đạo của Ngài một tinh thần anh hùng phi thường, hãy đến và thánh hóa chúng con, soi sáng tâm trí chúng con, củng cố ý chí chúng con, thanh tẩy lương tâm chúng con, soi sáng chúng con, đốt cháy trái tim chúng con và bảo vệ chúng con khỏi bất hạnh chống lại những soi dẫn của Ngài.

Chúng con dâng hiến cho Ngài sự hiểu biết, trái tim và ý chí của chúng con, toàn bộ con người chúng con trong thời gian và vĩnh cửu. Xin cho sự hiểu biết của chúng con luôn phục tùng những nguồn cảm hứng thiên thượng của Ngài và những lời dạy của Giáo hội Công giáo Thánh thiện của Ngài, mà Ngài là người hướng dẫn không thể sai lầm;

Mong sao trái tim chúng con luôn được thắp sáng với tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, mong sao ý chí của chúng con luôn hướng tới ý muốn thiêng liêng, và toàn bộ cuộc sống của chúng con là sự noi gương trung thành cuộc đời và đức hạnh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng con, để với Cha và Ngài, Ngài sẽ vinh quang mãi mãi. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 3

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51, 6-7

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Lời cầu nguyện của Giáo hoàng Pius IX:

Lạy Chúa Giêsu! Hãy nhìn chúng con với lòng thương xót: hãy hướng Thánh Nhan của Ngài về phía mỗi người chúng con như Ngài đã từng đối với Veronica; không phải để chúng con nhìn thấy nó bằng mắt thường, vì điều này chúng con không xứng đáng, nhưng hãy hướng nó về phía trái tim chúng con, để, khi nhớ đến Ngài, chúng con có thể mãi mãi rút ra từ nguồn sức mạnh này sức mạnh cần thiết để duy trì các trận chiến trong cuộc sống. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con và Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Assisi:

Lạy Chúa Trời cao nhất, vinh quang, xin chiếu ánh sáng của Ngài vào bóng tối nơi trái tim chúng con, ban cho chúng con lòng tin chân thật, hy vọng vững chắc, lòng bác ái hoàn hảo và sự khiêm tốn sâu sắc, để với sự khôn ngoan, dũng cảm và sự nhạy bén, lạy Chúa, chúng con có thể làm điều thực sự là thánh ý của Ngài. Amen.

Bây giờ chúng ta nài xin tất cả các Thiên Thần và các Thánh cầu bầu cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện Tuần Cửu Nhật này với Thánh Nhan Cực Thánh Chúa Giêsu và vì vinh quang của Ba Ngôi Chí Thánh là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 4

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51, 8-9

Lạy Chúa, Ngài yêu mến sự thật trong trái tim; vậy thì trong nơi kín đáo của lòng tôi, xin dạy tôi sự khôn ngoan. Lạy Chúa, xin thanh tẩy tôi, thì tôi sẽ được sạch; xin hãy rửa sạch tôi, thì tôi sẽ trắng hơn tuyết.

Lạy Chúa Giêsu, người đã nói, “Hãy học hỏi Ta vì Ta dịu dàng và khiêm nhường trong lòng,” và người đã biểu lộ trên Thánh Nhan của Ngài những cảm xúc của Thánh Tâm của Ngài, xin ban cho chúng con yêu mến việc thường xuyên đến và suy ngẫm về những nét đẹp thần tính của Ngài.

Chúng con có thể đọc thấy ở đó sự dịu dàng và sự khiêm tốn của Ngài, và học cách hình thành trái tim mình trong việc thực hành hai đức hạnh này mà Ngài mong muốn thấy tỏa sáng trong những người hầu cận của Ngài. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con và Thánh Giuse, xin cầu bầu cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện tôn vinh những đau khổ của Đức Mẹ Đồng trinh:

Lạy Đức Mẹ Đồng trinh Chí Thánh, Nữ vương Tử đạo! Người đã đứng dưới chân thập tự giá, chứng kiến ​​sự đau khổ của Người Con đang chết. Xin Mẹ hãy nhìn xuống với lòng dịu dàng và thương xót của một người mẹ khi chúng con quỳ gối trước mặt Ngài để tôn kính những đau khổ của Ngài và nhậm lời của chúng con, với lòng tin tưởng.

Xin Mẹ hãy cầu bầu cho chúng con, nhờ công cuộc cứu chuộc và Cái Chết thiêng liêng nhất của Con Mẹ, cùng với những đau khổ của Ngài dưới chân thập tự giá, xin nhậm lời chúng con nguyện cầu. Chúng con sẽ đến với ai trong những lúc đau khổ nhất của chúng con nếu không phải là với Ngài, hỡi Mẹ của Lòng Thương Xót, người đã uống sâu chén đắng của Con trai Mẹ, hãy nhân từ giảm bớt những đau khổ của những người vẫn than thở trong vùng đất lưu đày này. Amen.

Lời cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục:

Lạy Chúa Giêsu, nhờ những đau khổ mà Ngài đã phải chịu trong cơn hấp hối trong vườn cây Dầu, trong sự đau khổ vì bị đánh đập và đội mão gai, trên con đường đến đồi Can-vê, trong sự đóng đinh và chết của Ngài, xin thương xót những linh hồn trong luyện ngục, và đặc biệt là những linh hồn bị bỏ rơi nhất. Hãy giải thoát họ khỏi những đau khổ khủng khiếp mà họ phải chịu đựng. Hãy gọi họ và nhận họ vào vòng tay ngọt ngào nhất của Ngài ở trên Thiên đàng. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 5

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51,10-11

Xin cho con nghe thấy sự vui mừng và hớn hở, để những chiếc xương mà Ngài đã nghiền nát có thể hồi sinh. Hãy quay mặt khỏi tội lỗi của tôi và xóa bỏ tất cả tội lỗi của tôi.

Lạy Thánh Nhan Chúa Giêsu, Nhan Thánh của Thiên Chúa, lòng kiên nhẫn của Ngài với loài người lớn biết bao, sự tha thứ của Ngài vô hạn biết bao. Chúng con là tội nhân, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng con. Điều này cho chúng con lòng dũng cảm. Vì vinh quang Thánh Nhan của Ngài và Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin hãy lắng nghe và trả lời chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con; Lạy Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện với Thánh Giuse:

Lạy Thánh Giuse đáng kính! Xin hãy nhận chúng con làm con cái của Ngài, hãy bảo ban chúng con; hãy canh giữ chúng con ngày đêm; hãy bảo vệ chúng con khỏi những cơ hội tội lỗi; hãy cầu xin cho chúng con được thanh khiết cả về thể xác và tâm hồn, và tinh thần cầu nguyện, nhờ sự chuyển cầu của Ngài với Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tinh thần hy sinh, khiêm nhường và từ bỏ bản thân;

hãy cầu xin cho chúng con có một tình yêu thương cháy bỏng dành cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và một tình yêu thương ngọt ngào, dịu dàng dành cho Mẹ Maria, Mẹ chúng con.

Lạy Thánh Giuse, xin ở cùng chúng con trong cuộc sống, xin ở cùng chúng con trong lúc chết và cầu xin cho chúng con được ơn phán xét thời sau hết bởi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót của chúng con. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 6

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51,12-13

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin cho lòng chúng con được thanh tẩy, lạy Chúa, bởi sự đổ tràn của Thánh Thần, và xin cho Ngài làm cho chúng con trở nên phong phú bằng cách tưới nước cho chúng con bằng nước thiên đàng của Ngài. Lạy Mẹ Maria, hiền thê thanh khiết nhất của Chúa Thánh Thần,, xin cầu bầu cho chúng con; Lạy Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện với Thánh Micae Tổng lãnh thiên thần:

Hỡi Hoàng tử chiến thắng, người giám hộ khiêm nhường nhất của Giáo hội Chúa và các linh hồn trung thành, người đã với lòng bác ái và nhiệt thành như vậy tham gia vào rất nhiều cuộc xung đột và giành được những chiến thắng lớn lao trước kẻ thù, để bảo tồn và bảo vệ danh dự và vinh quang mà tất cả chúng ta đều mang lại cho Chúa, cũng như để thúc đẩy sự cứu rỗi của chúng ta; Chúng con cầu xin Ngài đến hỗ trợ chúng con.

Vì chúng con liên tục bị bao vây bởi những hiểm nguy to lớn bởi kẻ thù của chúng con, xác thịt, thế giới và ma quỷ, và như Ngài là người lãnh đạo cho dân của Chúa qua sa mạc, cũng vậy xin hãy là người lãnh đạo trung thành của chúng con, và bạn đồng hành qua sa mạc của thế giới này, cho đến khi Ngài dẫn chúng con an toàn vào vùng đất hạnh phúc của người sống, trong quê hương phúc lành mà chúng con đều là những kẻ lưu đày. Amen. (Thánh Aloysius)

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 7

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51,14-15

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Chúa Giêsu! Sau khi chiêm ngưỡng những nét mặt của Ngài, bị biến dạng vì đau buồn, sau khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Ngài với lòng ăn năn và yêu mến, làm sao trái tim chúng ta lại không bùng lên ngọn lửa căm ghét tội lỗi thánh thiện, điều mà đến tận bây giờ vẫn làm phẫn nộ Thánh Nhan đáng tôn thờ của Ngài!

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bằng lòng với lòng trắc ẩn đơn thuần, nhưng xin ban cho chúng con ân sủng để theo sát Ngài trên Đồi Can-vê này, để sự sỉ nhục dành cho Ngài có thể giáng xuống chúng con, ôi lạy Chúa Giêsu, để nhờ đó chúng con có thể được chia sẻ, dù nhỏ mọn nó có thể là sự đền tội. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con. Lạy Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện tôn vinh Đức Mẹ:

Kính mừng Maria, Con Thiên Chúa Cha! Kính mừng Maria, Mẹ Thiên Chúa Con! Kính mừng Maria, Hiền Thê của Chúa Thánh Thần! Kính mừng Maria, Đền Thờ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh! Kính mừng Maria, tình nhân của chúng tôi, sự giàu có của chúng tôi, bông hồng huyền bí của chúng con. Nữ Vương của trái tim chúng ta, Mẹ của chúng ta, sự sống của chúng ta, sự ngọt ngào và niềm hy vọng thân yêu nhất của chúng ta!

Tất cả chúng con đều là của Ngài, và tất cả những gì chúng ta có là của Ngài. Ôi Đức Trinh Nữ được chúc phúc trên hết mọi sự, nguyện linh hồn của Ngài ở trong chúng ta để tôn vinh Chúa; nguyện thần linh Ngài ở trong chúng con để vui mừng trong Đức Chúa Trời. Lạy Trinh Nữ trung tín, xin hãy đặt chính Ngài làm dấu ấn trong tâm hồn chúng con, để trong Ngài và nhờ Ngài chúng con được trung thành với Thiên Chúa.

Lạy Đức Trinh Nữ rất nhân từ, xin cho chúng con được xếp vào số những người mà Chúa vui lòng yêu thương, dạy dỗ và hướng dẫn, ưu ái và bảo vệ như con cái của Ngài. Xin cho, với sự trợ giúp của tình yêu Ngài, chúng con có thể khinh miệt mọi an ủi trần thế và bám víu vào những điều trên trời, cho đến khi nhờ Chúa Thánh Thần, hiền thê trung tín của Ngài, và qua Ngài, hiền thê trung thành của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài, được hình thành trong chúng con để Chúa Cha được vinh quang. Amen. (Thánh Grignon de Montfort)

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 8

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51,16-17

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thánh Nhan đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, người đã cảm động trước những bất hạnh của chúng con đến nỗi gọi mình là người chữa bệnh và là Người Chăn chiên tốt lành của những linh hồn đã lầm đường, không cho phép Satan lôi kéo chúng con khỏi Ngài, nhưng luôn giữ chúng con dưới sự bảo vệ yêu thương của Ngài, cùng với tất cả những linh hồn cố gắng an ủi Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con. Thánh Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện với Thánh Phêrô:

Lạy Thánh Phêrô vinh quang, người đã được Chúa Giêsu Kitô tôn vinh với những đặc ân đặc biệt, và đặc biệt là sự lãnh đạo các tông đồ khác vì đức tin sống động và quảng đại của ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ân sủng của một đức tin sống động, không ngại tuyên xưng một cách công khai, ngay cả phải đổ máu và hy sinh mạng sống để đầu hàng.

Xin cầu cho chúng con cũng có lòng trung thành chân thành với Giáo Hội, Mẹ Thánh của chúng con. Xin cho chúng con luôn được hiệp nhất chặt chẽ và chân thành nhất với Đức Thánh Cha, người thừa kế đức tin và quyền bính của Chúa, là người đứng đầu hữu hình thực sự duy nhất của Giáo hội Công giáo.

Hơn nữa, xin cho chúng con có thể tuân theo, với tất cả sự khiêm tốn và hiền lành, lời giảng dạy và lời khuyên của Giáo Hội, cũng như tuân theo mọi giới luật của Giáo Hội, để có thể ở trên trần gian này tận hưởng một nền hòa bình chắc chắn và không bị xáo trộn, và đạt được một ngày nào đó trên thiên đường để có được hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Ngày 9

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Nhân Hậu,

Chúng con quỳ trước nhan Chúa, với lòng thành kính và biết ơn. Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ tội lỗi.

Chúng con nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Con Một Chúa, Đấng đã chịu đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn và tình yêu thương vô bờ của Chúa.

Chúng con xin Chúa thương xót chúng con, những kẻ đã gây ra nhiều đau khổ cho Chúa. Chúng con xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng con và giúp chúng con trở nên tốt hơn.

Chúng con cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Tâm hồn Mẹ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua khi nhìn thấy Con Mẹ chịu đau khổ. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, để chúng con có thể thực hiện một tuần cửu nhật đền tội cho Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Chúng con cũng cầu xin tất cả các Thiên thần và Thánh nhân cầu bầu cho chúng con. Chúng con xin các Ngài giúp chúng con biết cách yêu thương Chúa và tha thứ cho mọi người.

Chúng con dâng lên lời cầu nguyện tuần cửu nhật này cho Thánh Nhan Chúa Giêsu và cho vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen.

Thi thiên 51,18-21

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ, Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ, thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

Lạy Thánh Nhan Thánh thiêng của Chúa Giêsu và Thiên Chúa chúng con, chúng con có thể nói những lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con? Làm sao chúng ta có thể nói về niềm vui của chúng con? Rằng Ngài đã vui lòng lắng nghe chúng con, rằng Ngài đã chọn để trả lời chúng con trong giờ phút khó khăn của chúng con.

Chúng con nói điều này vì chúng con biết rằng những lời cầu nguyện của chúng con sẽ được chấp nhận. Chúng con biết rằng Ngài, trong lòng từ ái của Ngài, đã lắng nghe những lời cầu khẩn từ sâu thẳm trái tim chúng con, và sẽ ban cho, từ sự viên mãn của Ngài, câu trả lời cho những vấn đề của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, xin cảm ơn vì sự chuyển cầu của Mẹ cho chúng con. Thánh Giuse, xin cảm ơn vì những lời cầu nguyện của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp của máu châu báu và Thánh Nhan của Ngài, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lời cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi Chí Thánh:

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Thiên Chúa không thể chia cắt, Cha, Con và Thánh Thần, khởi thủy và tận cùng của chúng con. Vì Ngài đã dựng nên chúng con theo hình ảnh và giống như Ngài, xin cho tất cả những suy nghĩ của tâm trí chúng con, tất cả những lời nói của lưỡi chúng con, tất cả những tình cảm của trái tim chúng con và tất cả những hành động của chúng con luôn luôn phù hợp với Thánh Ý của Ngài. Amen.

Hãy cầu nguyện (1) Lạy Cha, (3) Kinh Kính Mừng, một (1) Kinh Vinh Danh.

Nguồn: https://stfrancisnewtonparish.com/devotion-to-the-holy-face-of-jesus/

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Shop Công Giáo online là một cơ sở Công Giáo chuyên cung cấp các tượng ảnh thờ phụng cho bà con giáo dân.
Với mong muốn mang nét đẹp Công Giáo đến với tín hữu yêu mến nghệ thuật Thánh. Shop Công Giáo hy vọng với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu tượng Công Giáo đẹp tại đây

Shop Jbcatholic online1

Shop Công Giáo online – Mang nghệ thuật Thánh đến với ngôi nhà của bạn!
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
✟ Shop Công Giáo online – Uy Tín và Chất Lượng ✟
🌐 Website: http://tuonggoconggiaohcm.net/
☎ Hotline: 09.314.50.314 – 0936.705.844(zalo)

Rate this post
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *