Tag Archives: Gioan Tẩy Giả

10 điểm chung Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu

Thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất trong Cựu [...]