Kinh cầu Chúa Chịu Nạn

kinh cầu Chúa chịu nạn

Kinh cầu Chúa chịu nạn là gì ?

Kinh cầu chúa chịu nạn (hay còn gọi là Kinh Lòng Thương Xót Chúa) là một bài kinh thánh ngắn được công giáo học thuật tin rằng đã được viết vào giữa năm 1300 và 1400. Kinh này thường được suy niệm trong các nghi thức của Tuần Thánh, đặc biệt là trong Lễ Thánh Tế các giờ liệt kê và Buổi Tối Thánh của Thứ Sáu Tuần Thánh.

Kinh cầu này tập trung vào cuộc đau khổ và sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thập giá để chuộc tội cho loài người. Kinh cầu chúa chịu nạn được coi là một phần quan trọng của thờ phượng công giáo và là một cách để bày tỏ lòng biết ơn và sùng kính đối với Chúa Giêsu và tình yêu thương vô biên của Người dành cho con người.

kinh cầu Chúa chịu nạn
Kinh cầu Chúa Chịu Nạn

Nội dung kinh cầu Chúa chịu nạn

Xướng: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đ: Chúa Kitô nghe cho chúng con.

X: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

X: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

X: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. Đ/

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. Đ/

X: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Đ/

X: Chúa Giê-su thương hết người thế.
Đ:Thương xót chúng con.

Chúa Giê-su là xuống thế làm người.
Chúa Giê-su ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giê-su ba năm giảng dạy nước Giu-dêu.
Chúa Giê-su cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Chúa Giê-su cho thánh La-gia-rô chết bốn ngày sống lại.
Chúa Giê-su để Giu-đa làm mối cho quân dữ bắt.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu ra rước mừng hát.
Chúa Giê-su thương thành Giê-ru-sa-lem chảy nước mắt ra.
Chúa Giê-su rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giê-su truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Chúa Giê-su vào vườn Giệt-sê-ma-ni mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giê-su lo buồn vì thương hết người thế.
Chúa Giê-su mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Chúa Giê-su ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giê-su cho quân ấy buộc trói mình.
Chúa Giê-su các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giê-su thánh Phê-rô một đêm chối ba lần.
Chúa Giê-su soi lòng thánh Phê-rô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giê-su chịu vả trước mặt thiên hạ.
Chúa Giê-su chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giê-su thầy cả Giu-dêu mắng rằng : đáng phải giết.
Chúa Giê-su thâu đêm chịu những khốn nạn.
Chúa Giê-su quân dữ nộp cho quan Phi-la-tô đối xét.
Chúa Giê-su Phi-la-tô nộp cho vua Hê-rô-đê.
Chúa Giê-su Hê-rô-đê chê rằng dại dột.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu ghét hơn thằng dữ là Ba-ra-ba.
Chúa Giê-su chịu đòn đánh nát cả và mình.
Chúa Giê-su chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Chúa Giê-su quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giê-su quan Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giê-su quân Giu-dêu kêu xin đóng đinh gác thập giá.
Chúa Giê-su quan Phi-la-tô phó cho quân dữ đem đi giết.
Chúa Giê-su chịu vác Thánh Giá nặng lắm.
Chúa Giê-su chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá.
Chúa Giê-su chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Chúa Giê-su xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Chúa Giê-su chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giê-su còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giê-su tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng.
Chúa Giê-su lối Đức Mẹ cho ông thánh Gio-an.
Chúa Giê-su phó ông thánh Gio-an cho Đức Mẹ.
Chúa Giê-su nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Chúa Giê-su than thở cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giê-su phán rằng : Khát nước !
Chúa Giê-su phán rằng : Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.
Chúa Giê-su rằng : Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha.
Chúa Giê-su chảy hết máu mình ra.
Chúa Giê-su chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh.
Chúa Giê-su thiên sầu địa thảm.
Chúa Giê-su quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời .
Chúa Giê-su quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giê-su đầy tớ táng trong hang đá.
Chúa Giê-su ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.
Chúa Giê-su sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giê-su cho thánh Tô-ma xem năm dấu mình.
Chúa Giê-su truyền cho thánh Phê-rô cai trị Hội thánh.
Chúa Giê-su phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giê-su trước mặt thiên hạ lên trời.
Chúa Giê-su hết đời lại xuống phán xét.
Chúa Giê-su hằng có lòng lành. Đ/ Tha tội chúng con.

X: Kẻo gặp sự tai sự dữ.
Đ:Chúa Giê-su chữa chúng con.

Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giê-su.
Kẻo phạm tội nghe ma quỉ cám dỗ.
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giê-su .
Kẻo sa hỏa ngục, chẳng được công Đức Chúa Giê-su chuộc cho.

X: Chúng con là kẻ có tội.
Đ:Cầu Chúa Giê-su nghe chúng con.

Chúa Giê-su cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Chúa Giê-su cho chúng con kính mến Chúa trên hết mọi sự.
Chúa Giê-su cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giê-su mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Chúa Giê-su cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giê-su cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỉ.
Chúa Giê-su cho chúng con được phần phúc ở trên trời.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. Đ/ Tha tội chúng con.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. Đ/ Nghe chúng con.
Chúa Giê-su chuộc tội cứu thế. Đ/ Thương xót chúng con.

Lời Nguyện

Chúng con là
vật mọn phàm hèn
mà cả lòng lạy
Đức Chúa Giê-su chí tôn chí đại
là Chúa chúng con,
chúng con nhớ đến
những sự thương khó
Đức Chúa Giê-su
xưa chịu ba mươi ba năm
vì chúng con,
thì trong lòng chúng con
thảm thiết kinh khủng nhuốc nha,
mà chúng con
có ngày nào được trả nghĩa
Đức Chúa Giê-su cho nên?

Thuở xưa, khi Đức Chúa Giê-su
chuộc tội chịu chết,
thì trời đất u ám
động địa sầu não,
núi non là đá vỡ ra tan tác,
còn thương Chúa
sinh nên muôn vật,
huống là chúng con
mà chẳng thương
Chúa Cả thì sao?

y Máu Thánh Chúa Cả
đã chảy ra hết
vì tội con dữ là chúng con,
mà chúng con thấy Chúa
thương con dường ấy,
chẳng có khi nào
nước mắt chảy ra
ăn năn tội lỗi đã phạm
cùng Đức Chúa Trời.

y thật bởi tội chúng con,
cho nên Đức Chúa Giê-su
xuống thế liều mình
chịu đóng đinh chịu chết làm vậy.

Chúng con xin hằng kính mến
Đức Chúa Giê-su,
hằng theo chân Đức Chúa Giê-su
mà tích năm Dấu Thánh
mình Đức Chúa Giê-su
vào ở trong lòng chúng con.

X. Chúng con lạy ơn Dấu Thánh
chân tả Đức Chúa Giê-su
Đ. Vì tội chúng con.

X. Chúng con lạy ơn Dấu Thánh
chân hữu Đức Chúa Giê-su
Đ. Vì tội chúng con.

X. Chúng con lạy ơn Dấu Thánh
tay tả Đức Chúa Giê-su
Đ. Vì tội chúng con.

X. Chúng con lạy ơn Dấu Thánh
tay hữu Đức Chúa Giê-su
Đ. Vì tội chúng con.

X. Chúng con lạy ơn Dấu Thánh
cạnh nương long
Đức Chúa Giê-su
Đ. Vì tội chúng con.

Tổng kết

Kinh cầu chúa chịu nạn có ý nghĩa rất sâu sắc và thiêng liêng đối với đức tin Công giáo. Đây là bài kinh nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và đầy ý nghĩa, giúp con người suy ngẫm và tìm hiểu về sự hy sinh của Chúa Giêsu để chuộc tội cho loài người.

Kinh cầu này giúp phát triển tình yêu thương và lòng nhân ái trong con người, giúp con người hiểu rõ hơn về tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho nhân loại. Kinh cầu chúa chịu nạn khuyến khích ta bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta, và đồng thời, giúp ta suy nghĩ về tác dụng của việc nhường bộ và yêu thương đối với những người khác.

Tổng hợp lại, kinh cầu chúa chịu nạn truyền đạt đến con người sự tuyệt vời của tình yêu thương và sự hy sinh, khuyến khích con người thực hiện các hành động nhân ái và giá trị cao đạo trong cuộc sống hàng ngày.

Đôi nét về Shop Công Giáo online

Shop Công Giáo online là một cơ sở Công Giáo chuyên cung cấp các tượng ảnh thờ phụng cho bà con giáo dân.
Với mong muốn mang nét đẹp Công Giáo đến với tín hữu yêu mến nghệ thuật Thánh. Shop Công Giáo hy vọng với những nỗ lực của tập thể, sẽ giúp thăng hoa thêm cho đời sống đạo của đại cộng đồng dân Chúa.
Xem thêm các mẫu tượng Chúa chịu nạn đẹp tại đây

Shop Jbcatholic online1
Kinh cầu Chúa Chịu Nạn

Shop Công Giáo online – Mang nghệ thuật Thánh đến với ngôi nhà của bạn!
———————————– 
QUÝ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM XIN LIÊN HỆ:
Shop Công Giáo online – Uy Tín và Chất Lượng
🌐 Website: http://tuonggoconggiaohcm.net/
Hotline: 09.314.50.314 – 0936.705.844(zalo)

Rate this post
Chia sẻ

1 thoughts on “Kinh cầu Chúa Chịu Nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *